Haugesunds Fjell-lag
 
Postboks 1368 Gard

5507 HAUGESUND


Tlf.:  52 72 64 10
e-post:
post@fjellaget.no


Under årsmøtet 12. februar 2010 ble følgende styrer valgt:

Lagsstyre:

Leder:                       Alf Gunnar Tollaksen
Nestleder:                 William Midteide
Leder av hyttestyret:  Rolf W. Tollaksen
Kasserer:                  Jofrid Fludal
Sekretær:                  Kjell Olsen

1. varamann:             Gjertrud Fludal
2. varamann:             Mirjam Amalie Huseby


Hyttestyre:

Leder:                      Rolf W. Tollaksen
Styremedlem:           Jan Henrik Juell
Styremedlem:           Begerd Saleh
Styremedlem:           Ozin Hassan
Styremedlem:           Chris Andre Tollaksen

15.03.2010
Artikler og bilder kan ikke brukes uten tillatelse fra Haugesund Fjellag