__________________
Håvåsturen
turmarsj i byheiene

Haugesunds Fjell-lag
Postboks 1368 Gard
5507 HAUGESUND

Tlf.: 52 72 64 10

post@fjellaget.no 

 

HÅVÅSTUREN

 

Haugesunds Fjell-lag (Fjellaget) arrangerer Søndag 3. april Håvåsturen for 26. og siste gang.


Årets Håvåstur er den siste Håvåsturen som blir arrangert, i alle fall i nåværende form. Så her er den siste sjangsen til å oppleve turen.

Bakgrunnen for dette er at Haugesunds Fjell-lag har fått beskjed fra Haugesund Kommune om at lagets aktivitet ikke er forenelig med klausuleringsbestemmelsene til byens drikkevann, Stakkestadvannet, ved Håvåshytta.

Haugesunds Fjell-Lag har inne søknad om å bygge ny hytte ved Bårdshaugvannet i byheiene som erstatning for Håvåshytta (se mer informasjon om dette under).

Laget har fått godkjennelse av kommunen til å arrangere Håsvåsturen i år.

Fjellaget vil bruke tiden frem til 2017 å bestemme alternativt arrangement som erstatsning for Håvåsturen.

 

Håvåsturen er en årlig turmarsj for hele familien som går fra HIL-hytta i Djupadalen, Haugesund til Haugesunds Fjell-lags hytte, Håvåshytta, i Tysvær. Marsjen er ca. 7 km i terreng.

Håvåsturen avholdes normalt fast første søndag etter påske.

 

Byheienes 17-mai.

Marsjen har vært svært populær med  mellom 150 og 900 registrerte deltakere. Totalt denne dagen har det vært over 1500 personer innom hytta. I løpet av de 25 årene turen er blitt arrangert har snart 5000 forskjellige personer gått turen en eller flere ganger.

I 2015 var det over 280 registrerte deltakere.

 

Stemningen ved hytta, med trekkspillmusikk og godt folkeliv må bare oppleves. Denne dagen ser vi kun blide og hyggelige folk. Vi og mange med oss kaller marsjen for Byheienes 17-mai. Forskjellen er at folketoget denne dagen går i kupert terreng.

 

Start / registrering

Registrering ved HIL-hytta i Djupadalen mellom kl. 0900 og 1200.

Pris kr. 50,- pr. person og kr. 120,- for familie.

Startkontingenten dekker kart, turmerke, diplom, premiering (se under), kaffe og saft ved innkomst.

Det er to alternative løyper som begge er godt merket.

 

Premiering (for 5., 10., 15., 20 og 25. gang)

-          5. og 15. gang kvalifisere til ”Håvåsmedaljen”.

-          10. gang kvalifiserer til «Håvåsfatet» (Trefat med motiv av Håvåshytta som er håndmalt av kunsthåndverker Liv Lie fra Bokn).

-          20. gang kvalifisere til «Håvåskruset» (porselenskrus med innbrent motiv av Håvåshytta).

-          25. gangs premiering.

 

Aktiviteter i og rundt turstiene

Underveis vil det være 4 naturstiposter med enkle spørsmål til underholdning. Dette gir mulighet for en velfortjent pust i bakken og hjernetrim. Dette er et poplulært innslag og da spessielt blant de yngste, som med stor iver går fra post til post. Fasit på hytta, men ingen premiering.

 

Aktiviteter ved hytta - Musikk og Folkeliv

Ved ankomst hytta får deltakerne utdelt turmerke, diplom og eventuelle premier.  Det vil hver hele time være premieutdeling for deltakere som går for 10., 20. eller 25 gang.

Tradisjon tro vil det være Håvås-mesterskap i vedsaging. Dette er en uformell konkurranse for store og små. Hvem sager raskest over tømmerstokken?  Spesielt gjevt for de minste.

Som alltid vil det også i år være trekkspillmusikk ved Håvåshytta. Musikken er en del av den gode stemningen som er rundt hytta denne dagen. Som de siste årene er det Sverre Eilertsen som spiller.

Deltakerne får gratis kaffe og saft.

I tillegg er det ved hytta salg av pølser, vafler, brus, og litt snacks.

Det vil være tombola for de som ønsker å prøve vinnerlykken.

 

De fleste tar seg god tid i løypa og ved hytta. Her er det ikke om å gjøre å komme først frem. Her møtes alle generasjoner til felles hygge. Ikke bare er folk blide, deltagerne er også meget flinke å holde stiene og naturen rundt rene for søppel. I de årene marsjen er arrangert har det vært minimalt med søppel fjellagets medlemmer har måtte plukke opp etter turen. Slik håper vi det vil fortsette.

Som alle år tidligere er personell fra Haugesund Røde Kors Hjelpekorps i beredskap ved hytta og ute i løypene. Heldigvis har de stort sett hatt rolige dager i de årene turen har vært arrangert. Slik håper vi det også blir i år.

 

Ber turdeltakerne respektere drikkevannets klausuleringsbestemmelser

Håvåshytta og deler av marsjen ligger i nedbørssonene til byens drikkevannskilde Stakkestadvatn.

Haugesunds Fjell-lag har på grunnlag av søknad til Haugesund Kommune fått dispensasjon til å arrangere Håvåsturen 2015 (og 2016). Godkjennelsen er gitt på bakrunn av pågående arbeid med å finne ny lokalitet for Håvåshytta, samt en del kompenserende tiltak i samarbeid med Haugesund Kommune for å sikre at arrangementet ikke skal skade drikkevannskilden. Deltakerne vil bli informert om klausuleringsbestemmelsene som er gjeldende og vi ber alle om å respektere disse. Vi ber turdeltakerne om å unngå forsøpling i naturen, unngå å bruke naturen som toalett og holde mennesker og spessielt dyr unna drikkevannet. Tilgangen til vannet vil bli avstengt turdagen.

Av erfaring vet vi at turens deltakere har vært flinke til å respektere naturen de årene turen har vært arrangert. Vi forventer det samme i forbindelse med årets tur.

 

Håvåsturen  - 05
31.03.2015
Artikler og bilder kan ikke brukes uten tillatelse fra Haugesund Fjellag
post@fjellaget.no