Haugesunds Fjell-lag Postboks 1368 Gard

5507 HAUGESUND

Tlf.:  52 72 64 10

e-post:
post@fjellaget.no 
Håvåsturen 2014

Håvåsturen 2014 vil bli arrangert søndag 27. april .
Informasjon:

10.03.14
Artikler og bilder kan ikke brukes uten tillatelse fra Haugesund Fjellag
e-post:post@fjellaget.no