Haugesunds Fjell-lag Postboks 1368 Gard
5507 HAUGESUND

Tlf.: 52 72 64 10

post@fjellaget.no


 


Ungdomsgruppa


Haugesunds Fjell-lags ungdomsgruppe ble etablert våren 2006.

Barn / ungdommer i alderen 12 - 18 år kan bli ungdomsmedlemmer.

Hva gjør vi?

-         Ungdomsmøter ca. 2-3 ganger pr. halvår – I byen eller på Håvåshytta - Planlegging av aktiviteter i ungdomsgruppa, bowling, spillekvelder, svømming, kino og annet vi har lyst til.

-         Lagsmøter – I tillegg har ungdommene anledning til å være med på all  ordinær aktivitet i hovedlaget. Blant annet lagsmøter hver andre fredag i måneden.

-         Overnattingsturer på Håvåshytta og andre steder. Til fjells og i lavlandet.

-         Aktiviteter i og rundt Håvåshytta.

-         Dagsturer i skog og mark – Gjerne med aktiviteter

 
Bli med oss!

Litt fakta om Haugesunds Fjell-lags ungdomsgruppe
  
Ungdomsmedlemmer kan delta på alle aktiviteter i Haugesunds Fjell-lag inkludert egne ungdomsaktiviteter.

Ungdomsgruppen har  sitt eget styre og kan velge en representant med møte og forslagsrett i Haugesunds Fjell-lags hovedstyre. Ungdomsmedlemmer kan også velges til ordinært medlem i Hyttestyret.

Ungdomsgruppen kan avholde egne ungdomsarrangement på Håvåshytta forutsatt at dette er innmeldt til styret.

Ved overnattingsarrangement skal det som minimum være to ansvarlige voksne tilstede hvorav minimum en skal være medlem av Haugesunds Fjell-lag.

Alle aktiviteter i ungdomsgruppen skal være rusgiftfri.
Ungdomsmedlemmer avgir ikke formelt avholdsløfte. Ungdomsmedlemmer som ønsker å bli ordinært medlem i laget kan ved www.nikesko.asia fylte 15 år og senest innen fylte 18 år avlegge avholdsløfte.

 

Ønsker du å bli ungdomsmedlem eller ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av oss eller på  e-mail ungdom@fjellaget.no

 Oppdatert 28.08.10
Artikler og bilder kan ikke brukes uten tillatelse fra Haugesund Fjellag
post@fjellaget.no