Haugesunds Fjell-lag Postboks 1368 Gard

5507 HAUGESUND


Tlf.: 
52 72 64 10
e-post: post@fjellaget.no


Fjell-lagets Historie


28. mars 1905 ble Haugesunds Fjell-lag stiftet.

Året 1905, med nyvunnet uavhengighet for landet var sikkert et magisk år for mange patriotistiske og idealistiske tiltak. At en friluftselskende ungdomsflokk, med sin visjonære drøm om susende skog og hytte på fjellet, fant oppgaver nok er ganske forståelig.

Laget har sitt utspring fra Haugesund Avholdslags Ungdomslag. Foranledningen var et forslaget fremsatt av daværende brannmester J.W.Skare på medlemsmøte i Haugesund Avholdslags Ungdomsavdelingen i januar 1905. Han foreslo å danne et fjell-lag og at dette laget skulle bygge en hytte i et av fjellene i byens nærhet. Han begrunnet forslaget med at ”ungdommen har godt av å komme ut i guds frie, friske natur for å styrke og utvikle kropp og sjel ved fotturer, lek og anstendig adspredelse”.

Skogplanting
Laget stod for pionervirksomhet da det allerede i 1907 tok initiativ til planting i og rundt Haugesund.  På denne tid var landskapet i og rundt byen vår snaut og værhardt. Det bestod for det meste av lyng og marker. I dag fremstår byen med mange grønne lunger av frisk skog. Vi kan av den grunn takke den gangs ildsjeler i Haugesunds Fjell-lag at de tok initiativet til storstilt skogplanting i 1907.

Den gang det var snaut på fjellet. 

Lagets medlemmer hadde den pågangsmot og kreativitet som skulle til for å lykkes med arbeidet. Laget startet med å platne til kommunal eiendom. Senere startet laget å kjøpe opp plantemark av private eiere. Plantet dette til og solgte videre til kommunen til kostpris. På denne måten fikk kommunen tilgang til flotte skogområder som blant annet Djupadalen. Laget plantet også på private eieres plantemark, også dette til kostpris.

I alt er det satt ut ca. 4,2 millioner planter i regi av Haugesunds Fjell-lag og laget har i alt plantet 14.500 mål skog. Mye av dette ble plantet av lagets egne medlemmer, men svært mye er også utført med skoleplanting i regi av Haugesunds Fjell-lag.

Laget har omkranset byen med skog. Ikke bare i byheiene og nordre bydel, men også i søre deler av byen.

Frem til 1984 drev Haugesunds Fjell-lag skjøtsel av Haugesunds kommunes eiendommer med egne ansatte. I dag er dette arbeidet overtatt av kommunen selv.

Som takk for Haugesunds Fjell-lags uvurderlige og uegennyttige planteinnsats satte Haugesund kommune opp et monument i Djupadalen i forbindelse med lagets 90 års jubileum i 1995.

Haugesunds Fjell-lags hytter
Som beskrevet over var hytte i byheiene et mål allerede ved stiftelsen. Laget har opp gjennom årene hatt 4 hytter.

Jøtnaheim II 
Se mer info under Våre Hytter.Postet  21.06.06
Artikler og bilder kan ikke brukes uten tillatelse fra Haugesund Fjellag
post@fjellaget.no