Haugesunds Fjell-lag Postboks 1368 Gard

5507 HAUGESUND

Tlf.:  52 72 64 10

e-post:
fjellaget@yahoo.no
 Utleie av Håvåshytta

Hytta leies ut til skoler, barnehager, konfirmantgrupper samt lag og foreninger.

Kan leies både som dagsturmål (uteareal eller hytte og uteareal) eller som overnatting.

Medlemmer kan låne hytta gratis når den ikke er utleid til andre.

Hytta leies ellers ikke ut til privatpersoner.

Til informasjon skal det ikke nytes alkohol eller andre rusgifter på hytta da haugesunds Fjell-lag er et avholdslag.

For informasjon eller leie av hytta ta kontakt med vår hytteleder .


Postet sett inn dato
Artikler og bilder kan ikke brukes uten tillatelse fra Haugesund Fjellag
e-post:fjellaget@yahoo.no